!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ombyggnation & Renovering

Väsentliga förändringar får inte företas utan styrelsens tillstånd. Där ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller el alltid utgör väsentlig förändring. Ombyggnad i lägenheten som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc. kräver tillstånd. Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder skickas till styrelsen eller förvaltaren. Om åtgärden omfattar bärande väggar krävs även en kontakt med Haninge Stadsbyggnadskontor. Byggsopor skall bortforslas på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att nyttja trapphus eller mark som upplag.

Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:

Vardagar kl. 08.00-20.00
Lördag-Söndag samt övriga helgdagar kl. 10.00 — 16.00

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet med hobbymaskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande.

Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutade. Största hänsyn skall visas kringboende.

Renovering av badrum
Styrelsen har låtit utforma en rekommendation vad avser ombyggnad av våtrum. Man rekommenderar att våtrumsarbetet utförs i enlighet med AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Mer information på www.gvk.se.

Viktigt!
Vid bilning av badrumsgolv:
Vi ber er att upplysa ev. anlitade hantverkare om att vara extra försiktiga vid all bilning i badrumsgolvet p.g.a. nedanstående anledningar:


Det förekommer i vissa lägenheter, men framförallt i lägenheter på källarplan att vattenledningar är ingjutna i betongen. Beroende på rörets skick kan det lätt gå hål på denna vid bilning.


I lägenheter över källarplan kan golvbrunnen vara djupt ingjuten i golvet. 
Det finns risk för att man bilar för djupt så att bitar av taket lossnar hos grannen under. Taket under kan behövas stöttas.
 

Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta
Plastmattan ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen skall utföras enligt den aktuella tätskiktleverantörens dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av fogplattor
Plastmattan skall vara en bransch-godkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet skall utföras enligt den aktuella tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Vattentäta golvbeläggningar av keramiska fogplattor inomhus
Tätskiktet skall vara en branschgodkänd konstruktion enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet samt anslutning av tätskiktet i golvbrunn skall utföras enligt den aktuella tätskiktsleverantörens dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag.

Viktigt!
Efter utförd badrumsrenovering skall ett besiktningsprotokoll skickas till föreningen.