!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugan

Inom Brf. Folkparken finns en tvättstuga i separat byggnad.
Tvättstugan är det fristående huset mellan Vendelsö skolväg 5 och 13.

Tvättstugan renoverades hösten 2011, då byttes även alla maskiner.

Tvättstugan har ett elektroniskt bokningssystem, vilket ger en större säkerhet för alla som använder tvättstugan. Systemet registrerar bokningarna och släpper bara in de som bokat ett pass.
Inga dubbelbokningar kan göras, vilket ger alla en bättre chans att få tvättid.
Du kan normalt boka en maskingrupp åt gången max 8 gånger/månad.

Bokningen sker med en nyckelbricka. Har du tappat bort brickan och vill ha en ny kostar detta 150kr. Nyckelbrickor kan hämtas ut från Brandbergens låshörna AB. Medtag legitimation och avgifts- eller hyresavi.

Tvättstugan får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på angivna tider.

Det är inte tillåtet att använda maskinerna för blekning eller färgning av textilier. Det är inte heller tillåtet att använda någon form av brandfarlig vätska i föreningens maskiner.

Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens skyldighet, som nyttjar tvättstugan, att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga skador undviks samt att noggrant städa och göra rent efter sig.

Felanmälan 
Om någon maskin är trasig, kontakta felanmälan.
Uppge vilken maskin som är trasig, vad som är felet samt ev. felkod som på vissa modeller syns i displayen.