!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Blanketter

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa dokumenten.


Uttag ur inre fond
Blanketten ska skickas in tillsammans med kvitton för uttag ur inre fond.

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyresavtal skall ske minst tre månader före det månadsskifte när det ska upphöra.

Andrahandsuthyrning
För att få tillstånd att hyra ut i andrahand krävs att du har beaktningsvärda skäl. Blanketten skall skickas till föreningens förvaltare. Styrelsen prövar därefter varje ansökan. Bostadsrättshavarens skäl avgör om styrelsen skall bifalla ansökan eller ej. 

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet
Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse skall göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte och skall vara inlämnad senast en vecka före. Tidpunkter för styrelsemöten visas i kalendern.
Tillstånd krävs inte vid mindre åtgärder såsom ommålning, byte av köksinredning etc. Läs mer om reglerna här.


Blanketter skickas till:

HSB Stockholm, Förvaltning
112 84 Stockholm

 

Dokument

uttag_inre_reparationsfond.pdf 2017-10-26
Blankett_Uppsägning_hyresavtal.pdf 2017-10-26
ansökan_andrahandsuthyrning.pdf 2017-10-26
Begäran_om_tillstånd_till_ändring_i_lgh.pdf 2017-10-26