!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyresrätt

Hyresgäst hos Brf. Folkparken

Rättigheter
Dina rättigheter som hyresgäst omfattar rätt till:

 • En funktionsduglig lägenhet
 • Tillgång till värme, ventilation och vatten
 • Funktioner som sophantering, snöröjning, markskötsel etc.
 • Åtgärd av fel i lägenheten, så länge felen berör lägenhet och inredning tillhandahållen av fastighetsägaren.
  Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.
 • Andrahandsupplåtelse av lägenheten, i det fall sådan kan godkännas i enlighet med lagar och förordningar.
 • Att på egen bekostnad utföra lättare renoveringar av lägenheten, såsom ommålning, inläggning av golv etc. Observera att du vid avflyttning kan bli återställningsskyldig.
   

Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälansplikflga får ej utföras.
Exempel på detta är ändring av fasad genom att måla om balkongens väggar.
Installation av disk- och tvättmaskin får endast utföras av behörig fackman och enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar.


Skyldigheter
Som hyresgäst har du även skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Dessa
skyldigheter omfattar:

 • Att visa hänsyn mot grannarna
 • Att följa bostadsrättsföreningens trivselregler
 • Att betala hyran i förskott och att alltid betala hyran i tid
 • Att i övrigt följa det hyresavtal du har med fastighetsägaren
 • Att vårda din lägenhet
   

Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skada i lägenhet, eller inom allmänna utrymmen, om lägenhet eller allmänna utrymmen blir skadade på grund av vårdslöshet, försummelse eller slarv.
Observera att kontraktsinnehavaren alltid är ansvarig för av denne inrymda personer i lägenheten. Det är alltså förstahandshyresgästen som ansvarar för att besökande och andrahandshyresgäster följer fastighetsägarens trivselregler.

Hyresgästen ansvarar också för att omedelbart anmäla fel i lägenhet och allmänna utrymmen. Om du inte omedelbart anmäler fel eller skada i lägenheten, kan du som hyresgäst bli skadeståndsskyldig i det fall skadan förvärras.

Råder några tveksamheter kring hyresgästens ansvar och rättigheter; Vänligen kontakta föreningens förvaltare.